systemutveckling

Kvalitetssäkring

Om du har utvecklingsprojekt som inte fungerar, tidsplaner som inte håller, krav som misstolkas eller låg kvalitet i leveranser, hjälper vi dig identifiera vad som behöver förändras för att ro projektet i hamn. Vi kvalitetssäkrar bland annat metoder och processer och bistår med specialistkompetens vid behov.


Med vår hjälp kommer du lyckas

Vi inleder alla uppdrag inom kvalitetssäkring med en förstudie där vi analyserar ditt projekt för att identifiera problem inom till exempel projektorganisation, resurser eller utvecklingsprocesser.

Som din externa leverantör tar vi också på oss att påpeka saker i teamet som behöver förändras för att projektet ska kunna komma i mål – för att hjälpa dig att undvika den typ av intressekonflikter som kan uppstå internpolitiskt.

Vår erfarenhet är att varje uppdrag har sina unika utmaningar. Beskriv dina för oss så får du ett konkret förslag på hur vi går vidare tillsammans.

 

 
nicklas_brandt.jpg

Nicklas Brandt

Infrastruktur- & säkerhetskonsult

Grundare och delägare. Senior konsult och Microsoftexpert, med stor erfarenhet av Active Directory, nätverk, autentiseringslösningar och IT-säkerhet.

Tel: 070-989 60 79
nicklas.brandt@subset.se

 


Fler tjänster hos Subset

Systemutveckling
Utvecklar komplexa system med extremt höga krav på IT-säkerhet. Läs mer här.

Säkerhetsgranskning
Vi tar reda på hur det egentligen ligger till med säkerheten i era system. Läs mer här.

Rådgivning
Vi leder dig rätt inom policy, kravuppfyllnad, metoder och tekniska frågor. Läs mer här.