Subset AB är ett konsultbolag som levererar IT-säkerhet och utvecklar system till Sveriges hårdaste kravställare. Vårt huvudkontor ligger i Gamla Stan, Stockholm, ett stenkast från tunnelbanestationen för grön och röd linje. 

Redan när vi grundades 2007 var målet att bli det företag i branschen som fokuserar absolut mest på kvalitet. I dag är vi där och innanför våra väggar jobbar en kompetent mix av seniora säkerhetskonsulter, nätverkstekniker och systemutvecklare med bakgrunder som driftstekniker, kryptologer och doktorerade matematiker. Och vi brinner alla för två saker: exceptionell kompetens och viljan att ständigt förbättras.

Våra kunder är företag och myndigheter inom bland annat försvar, finans och vård. De väljer oss eftersom minsta fel i deras produkter och system kan orsaka förödande konsekvenser för hela verksamheten – och vi bevisar i uppdrag efter uppdrag att vi kan leverera där andra går bet.

Magnus Eriksson och Nicklas Brandt grundade företaget 2007

Magnus Eriksson och Nicklas Brandt grundade företaget 2007

Våra kunder väljer oss för att:

  • utveckla produkter och system med extremt höga krav på kvaliteten

  • våra råd hjälper dem att uppnå rätt säkerhetsnivå

  • vi har unik kompetens inom systemutveckling, IT-säkerhet och kryptologi


Mästar Gasell

Gasellernas gasell – MästarGasell

Dagens industri firar 20-årsjubileum med Di Gasell – Ett pris som de ger till Sveriges ledande tillväxtföretag. Vi har utsetts tre gånger under den här tiden och vi får nu även titulera oss MästarGasell.

Di utnämner varje år företag som skapar arbetstillfällen, inspirerar och är en förebild för entreprenörer, baserat på följande kriterier: 

  • Har offentliggjort minst fyra årsredovisningar, med en omsättning som överstiger 10 Mkr.

  • Har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen.

  • Har under samma period minst fördubblat sin omsättning.

  • Har minst tio anställda.

  • Har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.

  • Har i allt väsentligt vuxit organiskt, men inte genom förvärv eller fusioner.

  • Har sunda finanser.

Utnämningen är ett kvitto på att vårt företagskoncept fungerar, att hårt arbete lönar sig och att vi tillsammans är på rätt väg. För mer information: http://www.di.se/gasell/

iso_9001

Kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015

Vi har sedan starten jobbat enligt våra egna kvalitetsstyrande processer, men är också kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001. Förebyggande åtgärder, ständiga förbättringar, kompetent och engagerad personal ingår i vår strävan att utföra allt med högsta möjliga kvalitet.
 
Om certifieringen: "ISO 9001 är ett ledningssystem för kvalitet. Eller rättare sagt, det är en samling standarder som handlar om ett företags kvalitetsprocesser i alla dess olika skepnader. Allt från hur man svarar i telefon till hur man undviker driftsstörningar. Ett ledningssystem beskriver hur man ständigt förbättrar och justerar sin verksamhet för att möta kundernas behov." (Källa: sis.se)