Är du i färd med att utveckla ett kritiskt system där kvaliteten är avgörande? Eller har du ett befintligt system som behöver ses över, för att garantera säkerhetsnivån? Då är vi rätt partner för dig. Vi tacklar dagligen utmaningar åt uppdragsgivare inom finans, vård, försvar, transport och andra branscher där små fel kan orsaka förödande konsekvenser.

Läs mer nedan hur vi jobbar med systemutveckling, kvalitetssäkring, rådgivning och säkerhetsgranskning.

Våra kunder väljer oss för att:

  • utveckla produkter och system med extremt höga krav på kvaliteten
  • våra råd hjälper dem att uppnå rätt säkerhetsnivå
  • vi har unik kompetens inom systemutveckling, IT-säkerhet och kryptologi
 

Utveckling av kritiska system

När kraven på IT-säkerhet och kvalitet är extremt höga behöver du en partner som är van att leverera till Sveriges hårdaste kravställare. Tack vare våra erfarenheter, metoder och processer inom högassuransutveckling, levererar vi säkra och väldokumenterade lösningar som tål granskning av externa parter. Om dina krav är lägre anpassar vi metoder och processer efter den efterfrågade nivån, fortfarande med kvalitet i fokus.

 

Säkerhetsgranskning av system och produkter

För att ett IT-system ska vara säkert krävs bland annat en säker arkitektur och att alla enskilda produkter som ingår uppfyller rätt säkerhetsnivå. Med hjälp av våra granskningar får du svar på hur det egentligen ligger till med säkerheten i era system. Och vi kommer identifiera brister. Resultatet kan ni sedan använda till förbättringar.

 

Kvalitetssäkring av pågående projekt

Om du har utvecklingsprojekt som inte fungerar, tidsplaner som inte håller, krav som misstolkas eller låg kvalitet i leveranser, hjälper vi dig identifiera vad som behöver förändras för att ro projektet i hamn. Vi kvalitetssäkrar bland annat metoder och processer och bistår med specialistkompetens vid behov.

 

Rådgivning inom IT- och informationssäkerhet

Under våra år inom IT-säkerhet och systemutveckling har vi samlat på oss ovärderlig erfarenhet av allt från kravställning och systemarkitektur till implementation av tekniska säkerhetslösningar. Vi gör vår kunskap tillgänglig för dig som kund genom analys och rådgivning som hjälper dig uppnå högre kvalitet och säkerhet inom din organisation.