radgivning

Rådgivning

Under våra år inom IT-säkerhet och systemutveckling har vi samlat på oss ovärderlig erfarenhet av allt från kravställning och systemarkitektur till implementation av tekniska säkerhetslösningar. Vi gör vår kunskap tillgänglig för dig som kund genom analys och rådgivning som hjälper dig uppnå högre kvalitet och säkerhet inom din organisation.


Vi ger dig rätt råd i rättan tid

När din organisation har säkerhetskrav att leva upp till och behöver säkerställa att investerad tid och budget läggs på rätt lösningar för önskad funktion och skydd, erbjuder vi oberoende analys och riskhantering som klargör era alternativ. På samma sätt står vi på er sida när era kunder, en branschorganisation eller interna kravställare kräver att ni uppfyller specifika säkerhets- och sekretesskrav.

Även strategiska val som ni står inför kan få stor påverkan på era säkerhetsfrågor. Och att fatta rätt beslut när teknik ska väljas gör stor skillnad för säkerhetsnivån. Sist men inte minst är det klokt att få ett par extra ögon på själva designfasen av ett utvecklingsprojekt, för att garantera att projektet möter säkerhetsmålsättningar med mera. I vår roll som rådgivare är vi vana att bidra i alla dessa typer av situationer.

Vid behov sammanställs rådgivningen i en kvalitetssäkrad rapport. Beroende på just era utmaningar kan våra rekommendationer fokusera på nödvändiga åtgärder, investeringar, förändringar i processer, nya utvecklingsprojekt eller något så enkelt som att konfigurera befintliga system annorlunda. Det viktiga för oss är alltid att du och din verksamhet så snabbt och friktionsfritt som möjligt klarar av att nå era mål.

 

 

 
gustaf_dellkrantz.jpg

Gustaf Dellkrantz

Säkerhetskonsult

Senior IT-säkerhetskonsult som innan Subset jobbade många år inom Försvarsmakten. Utbildad till civilingenjör i datateknik vid KTH och har sedan dess samlat på sig expertis inom kryptologi, teknisk IT-säkerhet, säkerhetsgranskning och processutveckling.

Tel: 070-399 72 70
gustaf.dellkrantz@subset.se


Fler tjänster hos Subset

Systemutveckling
Utvecklar komplexa system med extremt höga krav på IT-säkerhet. Läs mer här.

Säkerhetsgranskning
Vi tar reda på hur det egentligen ligger till med säkerheten i era system. Läs mer här.

Kvalitetssäkring
Tar fram metoder och processer som säkerställer kvaliteten i alla led. Läs mer här.